Onze maatregelen tegen het coronavirus

Terug naar overzicht

Update 02/04/2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 28 maart 2020 om de huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 april 2020.
Vanzelfsprekend volgen wij deze beslissing en blijven wij non-actief tot nader bericht.

Gecontroleerde shutdown vanaf maandag 23 maart

Donderdag 19 maart 2020

Al enkele dagen moeten wij de moeilijke afweging maken tussen de gezondheid van onze werknemers, hun familie, hun naasten en de continuïteit van ons bedrijf door de wereldwijde coronacrisis.

Gezien de huidige situatie hebben wij beslist de gezondheid te laten primeren en onze verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen. We have to flatten the curve!

Hierdoor zullen onze werven vanaf maandag 23 maart worden opgeschort.

De overheid zet in op thuiswerk maar dit behoort uiteraard niet tot de mogelijkheden voor de personen aan het werk op een werf of in de atelier.
Op de werf kan er onvoldoende veilige afstand bewaard worden hetgeen leidt tot een verhoogd risico op besmetting van het personeel.

Verder kunnen wij in het collectief vervoer de maatregel inzake social distancing niet naleven. Er zijn geen valabele alternatieven voor handen om onze arbeiders naar en van de werf te vervoeren.

Wij worden geconfronteerd met personeelsproblemen wegens ziekte of angst voor ziekte.

Onze onderaannemers worden met gelijkaardige problematieken geconfronteerd en zijn niet meer/voldoende beschikbaar om de voortzetting van de werken te doen.

Door het stilleggen van de productie in diverse Europese landen, loopt de toelevering van materieel vertraging op of worden deze zelfs niet meer geleverd.
Deze is noodzakelijk om de voortzetting van de werken te doen.

Indien de omstandigheden het toelaten zullen de werven op een veilige en verantwoorde manier worden hervat vanaf maandag 6 april. Dit behoudens nieuwe maatregelen van de overheid. U zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.

Ongeacht uw relatie met ons, hopen wij dat u begrip kunt opbrengen voor deze situatie van overmacht waarmee de hele wereld wordt geconfronteerd. Het spreekt voor zich dat deze vertraging in uitvoering ons niet toerekenbaar is en wij al het mogelijke doen om de impact en eventuele schade hiervan te beperken. Al spreekt het voor zich dat een weerslag zal hebben op de kostprijs en uitvoeringstermijn.

U kunt tot nader bericht nog steeds terecht bij uw contactpersoon voor verdere vragen.

Ten slotte wensen wij iedereen te bedanken die zich inzet in de zorg, essentiële dienstverlening en bevoorrading.

Wij hopen elkaar snel terug de hand te mogen schudden.

Be safe!

Weygers Totale Projectinrichting